profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Akademia w Zamościupoleca84%
Język polski

Humanizm: geneza i ideologia

Humanizm - jak mówi Sł. Wyr. Obcych- jest to filozoficzny, literacki i artystyczny nurt epoki Odrodzenia. Odrodzenie (Renesans) jest zatem nazwą epoki, humanizm zaś nazwą prądu umysłowego. Humanizm narodził się na pocz. XIV we Włoszech jako...poleca84%
Pedagogika

Zagadnienia z historii wychowania na temat uniwersytetów.

Te pytania pojawiały się podczas egzaminu z historii wychowania na UMK w drugiej turze pytań na temat znajomości książek poświęconych m.in. powstaniu uniwersytetów, sytuacji pierwszych studentek, sytuacji uniwersytetów podczas I i II wojny światowej.poleca83%
Język polski

Odrodzenie.

Odrodzenie - forma ściągipoleca85%
Język polski

Renesans - opracowanie.

procesie ewolucji. Drugi to fakt że ideologia i mentalność średniowiecza oraz ideologia i mentalność renesansowa przez długi czas koegzystowały (w sposób nieraz pokojowy, nieraz konfliktowy)ze sobąpoleca85%
Pedagogika

Współczesne systemy wychowania na podstawie książki Stefana Kunowskiego

zarobkowej , działalności gospodarczej, posiadania na własność dóbr i środków 6. Prawa obywatelskie do zrzeszania się , migracji , i udziału w życiu publicznym ? Humanizm chrześcijański jest humanizmempoleca83%
Historia

Renesans jako okres historyczny

ideologie renesansu to humanizm i związany z nim antropocentryzm. Humanizm (łac. humanitas- człowieczeństwo) to prąd myślowy, który stał się modny i ważny w tej epoce. Polegał on na powrocie do kulturypoleca84%
Język polski

Epoki - przegląd i charakterystyka.

ponad tysiąc lat. Epokę tych przemian nazwano później w renesansie wiekami średnimi (z łac. media tempora). Polskie średniowiecze trwa od X do XV wieku. Ideologia epoki Myśli i dążenia