profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Agresja w przedszkolu i szkolepoleca85%
Pedagogika

Bezpieczeństwo dziecka - przedszkole nr 118 w Krakowie:

działalności wychowawczo-dydaktycznej w Przedszkolu nr 118 w Krakowie, wyjść naprzeciw problemom związanym z bezpieczeństwem dzieci i poprzez różne formy realizacji, podnieść poziom ich świadomości dotyczącejpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Program dydaktyczny,, Życie bez agresji"

których widać i słychać całe zło. Już w przedszkolu dzieci używają wulgaryzmów, są agresywne i nie respektują żadnych nakazów i zakazów. W szkole najlepiej można zaobserwować i dowiedzieć się od dziecipoleca84%
Psychologia

Rozwój społeczny dziecka od 0 do12 lat

i złe samopoczucie; w przedszkolu i szkole podstawowej osiągają wyższe poziomy ilorazu inteligencji; rzadziej łamią prawo w okresie w okresie dorastania i rzadziej wykazują zachowania przestępcze wpoleca80%
Psychologia

Tolerancja

już bardzo wcześnie, bo w przedszkolu . Dzieci wolą bawić się z tymi kolegami, którzy mają nowe, ładne zabawki, noszą modne i czyste ubrania. Wyśmiewają tych, którzy bawią się starymi, trochępoleca86%
Pedagogika

Przedszkole analiza przypadku - nadpobudliwość psychoruchowa

. Czyni to w sposób zgodny z przyjętymi normami lub je przekracza. Wśród dzieci w przedszkolu bardzo łatwo rozpoznać te, które mają kłopoty z podporządkowaniem się obowiązującym normom i regułom. Są to