profil

Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Agresja w pracypoleca85%
Język polski

Agresja - agresywne zachowania pracowników w organizacji.

Agresja-słowo pochodzące z języka łacińskiego. Według definicji zawartej w „Encyklopedii Powszechnej” oznacza zachowanie się człowieka zorganizowane w taki sposób, aby sprawić ból, cierpienie, czy też szkodę. Może mieć dwojaki charakter. Pierwszy,...poleca85%
Psychologia

Dysfunkcjonalność w sytuacji pracy

Dysfunkcjonalność w sytuacji pracy Praca to aktywność fizyczna lub intelektualna, której wymaga społeczeństwo lub którą narzuca sobie jednostka, aby tworzyć wartości użytkowe zaspokajające jej własne potrzeby, bądź potrzeby innych ludzi. Słowo...poleca84%
Zarządzanie

Zachowania organizacyjne "Budowanie zespołu"

typ motywacji w stosunku do pracowników , utrzymuje stosunki pomiędzy firmą a otoczeniem, zawiera umowy kontakty, zabiega o zlecenia co wpływa na funkcjonowanie firmy Reprezentacja firmy napoleca84%
Wychowanie do życia

Rodzaje zachowań

; traktują pracowników już nie tylko jako narzędzia, ale jako cenne zasoby. Złożoność zachowania indywidualnego utrudnia jednak jego trafne przewidywanie. Apetytywne zachowanie - (lub apetencyjnepoleca85%
Psychologia

Psychologia społeczna- ściągi z wykładów ( politologia)

pozostawia pracownikom samodzielność w realizowaniu zadań wg ustalonych wcześniej reguł; rola szefa ogranicza się do kontroli działalności pracowników tylko pod względem ustaw; jest to możliwe tylko wtedy, gdy