profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Adresatpoleca84%
Język polski

Analiza i interpretacja wiersza "Testament mój" Juliusza Słowackiego

?Testament mój? Juliusza Słowackiego nie jest testamentem jako takim, poeta opisuje w nim swoje dotychczasowe życie, podsumowuje je, a także objawia ostatnią wolę w kwestiach bardziej duchowych niż materialnych. Stanowi polecenia emigranta dla...poleca83%
Język polski

Model interpretacji liryki.

MODEL INTERPRETACJI LIRYKI 1. Wstępne rozpoznanie całości: a) poszukiwanie nadrzędnego sensu utworu, sprecyzowanie zakresu owych poszukiwań; b) sformułowanie wstępnej hipotezy interpretacyjnej. 2. Nadawca - adresat: a) kto do kogo mówi -...poleca86%
Język polski

Jak właściwie interpretować utwór literacki.

1.Wstępne rozpoznanie całości: a)poszukiwanie nadrzędnego sensu utworu b)sformułowanie wstępnej hipotezy interpretacyjnej (pierwsze wrażenie) 2.Nadawca-adresat: a)kto do kogo mówi b)kreacja podmiotu lirycznego c)konstrukcja adresata...poleca78%
Psychologia

Zasady prowadzenia rozmowy

BIBLIOGRAFIA: Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, PSB, Kraków 1996 Birkenbihl, V. F. Sygnały ciała. Wyd. Astrum, Wrocław 1998 I. WSTĘP Porozumiewanie się jest najbardziej naturalną formą użycia języka. To ono służy słownym bądź bezsłownym...poleca84%
Język polski

Analiza i interpretacja porównawcza utworów "Testament mój" Juliusza Słowackiego i "Testament" Zbigniewa Herberta.

należącego do najznakomitszych poetyckich sław tak zwanego „pokolenia ‘56”. „ Testament ” pochodzi z jego debiutanckiego zbioru „Struna światła” i porusza podobne problemy, co dzieło Słowackiego , różnipoleca78%
Język polski

"Testament mój" Juliusza Słowackiego - interpretacja i analiza wiersza.

się w nich do swych przyjaciół z prośbą o oddanie jego serca Salomie – matce Słowackiego , a także wspomnienie go czasem. We fragmencie: „ I zapiją mój pogrzeb – oraz własną biedę: Jeżeli będę duchempoleca85%
Język polski

"Testament" Juliusza Słowackiego.

ojczyznę, a na drugiej swój talent, miłość do żony Barbary, rodzinę. Wojna jemu i wielu innym zabrała wszystko. Testament Juliusza Słowackiego , w moim odczuciu, przemyca jednak pewną sugestię: ? Ipoleca85%
Język polski

Interpretacja "Testament Mój" Juliusza Słowackiego.

do swych przyjaciół z prośbą o oddanie jego serca Salomie ? matce Słowackiego , a także wspomnienie go czasem. We fragmencie: ? I zapiją mój pogrzeb ? oraz własną biedę: Jeżeli będę duchem - to siępoleca85%
Język polski

Analiza i interpretacja wiersza Marii Konopnickiej "Groby nasze".

się w imieniu społeczności. Motto wiersza zaczerpnięte zostało z wiersza Juliusza słowackiego " Testament mój ". "Groby nasze", tak jak dzieło Słowackiego jest testamentem duchowym