profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Adresat lirycznypoleca82%
Język polski

Niebo złote Ci otworzę - K. K. Baczyński.

NIEBO ZOTE CI OTWORZĘ - Krzysztof Kamil Baczyński W wierszu wyróżniamy dwa obrazy. Obraz arkadyjski ukazują strofy 1-3, jest on silnie zmetaforyzowany, przypomina świat baśni, bo wypełniają go takie określenia ak ptasi świt, płynny lot mleczów,...poleca77%
Język polski

Analiza wiersza i Środki stylistyczne

Sprawdź załączniki :) 1. TYTUŁ =ZDANIE OZNAJMUJĄCE/PYTAJĄCE/ROZKAZUJĄCE 2. GATUNEK =HYMN, BAJKA, FRASZKA, SONET, ELEGIA, ODA, PIEŚN, TREN… 3. LIRYKA = BEZPOSREDNIA=OSOBISTA, WYZNANIE, ELEGIA/POSREDNIA= SYTUACYJNA,...poleca69%
Język polski

Analiza i interpretacja wiersza - co i jak

Analiza i interpretacja wiersza Analiza i interpretacja wiersza jest jednym z najtrudniejszych zadań maturalnych. Wymaga umiejętności napisania eseju interpretacyjnego, znajomości teorii liryki. Podjęcie się tego zadania wymaga wyobraźni,...poleca89%
Język polski

K. K. Baczyński "Niebo złote ci otworzę".

wierszu " Niebo złote ci otworzę " Baczyński sugestywnie chce przedstawić, jakie piętno odcisnęła II wojna światowa na jego pokoleniu, które zostało poddane bardzo trudnej próbie wiary w piękno ipoleca85%
Język polski

Krzysztof Kamil Baczyński - „Niebo złote Ci otworzę” - anliza i interpretacja.

młodzieńczych marzeń. Ale wojna w okrutny sposób zmieniła to wyobrażenie. Wyobrażenia o wojnie Baczyński przedstawia w wierszu „ Niebo złote Ci otworze ” Podmiot podjął niejako próbę przeciwstawienia siępoleca84%
Język polski

Analiza i interpretacja wiersza K.K.Baczyńskiego pt."Niebo złote ci otworzę"

podział wiersza, różny od pierwotnej redukcji stroficznej. W pierwszej części (trzy pierwsze strofy) ukazana liryka wyznania podkreśla apostroficzny charakter utworu (? Niebo złote ci otworzę ?, ?Ziemiępoleca89%
Język polski

"Zanurzcie Mnie w Niego" i "Niebo Złote Ci Otworzę..." - Porównanie wiersza Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Kamila Baczyńskiego

wierszem Kamila Baczyńskiego - “ Niebo złote Ci otworzę ...”. Wiersze posiadają wspólną tematykę erotyczną, lecz pomimo podobieństw różnicą jest ich realizacja. Baczyński – autor, owy poemat napisał wpoleca85%
Dydaktyka

Konspekt

praca z tekstem Elegia o… (chłopcu polskim) oraz Niebo złote ci otworzę . Zagadnienie 1. Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z tekstami K . K . Baczyńskiego Elegia o… (chłopcu polskim) oraz Niebo złote