profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Adresat lirycznypoleca78%
Język polski

Analiza wiersza i Środki stylistyczne

Sprawdź załączniki :) 1. TYTUŁ =ZDANIE OZNAJMUJĄCE/PYTAJĄCE/ROZKAZUJĄCE 2. GATUNEK =HYMN, BAJKA, FRASZKA, SONET, ELEGIA, ODA, PIEŚN, TREN… 3. LIRYKA = BEZPOSREDNIA=OSOBISTA, WYZNANIE, ELEGIA/POSREDNIA= SYTUACYJNA,...poleca82%
Język polski

Niebo złote Ci otworzę - K. K. Baczyński.

NIEBO ZOTE CI OTWORZĘ - Krzysztof Kamil Baczyński W wierszu wyróżniamy dwa obrazy. Obraz arkadyjski ukazują strofy 1-3, jest on silnie zmetaforyzowany, przypomina świat baśni, bo wypełniają go takie określenia ak ptasi świt, płynny lot mleczów,...poleca69%
Język polski

Analiza i interpretacja wiersza - co i jak

Analiza i interpretacja wiersza Analiza i interpretacja wiersza jest jednym z najtrudniejszych zadań maturalnych. Wymaga umiejętności napisania eseju interpretacyjnego, znajomości teorii liryki. Podjęcie się tego zadania wymaga wyobraźni,...poleca83%
Język polski

Analiza wiersza Małe auto

Sytuacja liryczna:początek I wojny światowej, odwołanie do konkretnej daty (31 sierpnia). Wiersz podkreśla przełomowość przedstawionego czasu, żegnanie starej epoki i budowanie nowego światapoleca81%
Język polski

Analiza wiersza Juliana Przybosia "Póki my żyjemy"

prawdziwy obraz walki. Utwór jest wierszem wolnym - sylaby i akcenty są umieszczone swobodnie. Wyróżnione są słowa mające niezwykłą wartość i znaczenie: wzrósł, milczenie. Strofy są oddzielone od siebiepoleca81%
Język polski

Analiza i interpretacja wiersza Wandy Chotomskiej pt. "Dzień dobry, Biały Ptaku"

Tytuł wiersza "Dzień dobry, Biały Ptaku" sugeruje, iż wiersz skierowany będzie do Orła Białego z godła Polski. Wiersz składa się z czterech zwrotek. Pierwsza z nich ma cztery wersy, dwie kolejne popoleca79%
Język polski

Analiza wiersza O książce

Miłosz nie podaje żadnych dat których dotyczy wiersz. Sięga w przeszłość ( I wojna światowa) aby jednocześnie zaznaczyć typowy dla XX lecia międzywojennego strach przed kataklizmem (katastrofizmpoleca85%
Język polski

Interpretacja i analiza wiersz „Stokrótki”

. Zawiera rymy okalające(abba),żeńskie(sprzeczka-troszeczka),w większości gramatyczne, dokładne. Środki stylistyczne użyte w wierszu to: epitety(„białe kwiatki”), porównanie(„jak te białe kwiatki”), uosobienie(„moje smutki zbiegły się”).Oprócz