profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Absolutyzm oświecony w Europiepoleca83%
Historia

Absolutyzm oświecony

Austria, Rosja i Prusy były państwami w ktorych panował absolutyzm. W 18 wieku te forme ustroju okreslalo sie jako absolutyzm oswiecony,tzn. taki w ktorym wladzca uznaje zasady umowy spolecznej miedzy soba a spoleczenstwem, przyznaje mu...poleca84%
Historia

Absolutyzm oświecony na przykładzie Fryderyka II, Marii Teresy oraz Katarzyny Wielkiej.

Przeobrażenia ustrojowe państw europejskich w wieku XVIII były prostą kontynuacją tych procesów i zmian, zachodzących w strukturze i formach władzy państwowej, których nasilenie przypadło na drugą połowę wieku XVII. Z jednej strony trwały procesy...poleca83%
Historia

Ściąga z tematu "Absolutyzm Oświecony"

Ściąga gotowa do wydrukupoleca85%
Historia

Absolutyzm oświecony i Piotr I Wielki

Absolutyzm oświecony Forma absolutyzmu ukształtowana w drugiej poł. XVIII w, w Europie, opierająca się na filozofii oświecenia. Ideologowie absolutyzmu oświeconego głosili, że władza panującegopoleca87%
Historia

Absolutyzm we Francji i Rosji

administracją państwową i biurokracją. Z biegiem czasu, ideologia nabierała nowych cech i przymiotów, ewoluując w absolutyzm oświecony . Czym różnił się "zwykły" absolutyzm od oświeconego? Nawiązującpoleca85%
Historia

Europa - czas przemian

. BOSTOŃSKA HERBATKA – wydarzenie w którym koloniści zatopili statek z herbata na bunt za wysokie cło. ABSOLUTYZM OŚWIECONY – forormy panstwa wprowadzane w ciągu XVIIIw. Przez absolutnych monarchów- opiekunówpoleca84%
Historia

Oświecony władca absolutny i jego państwo - charakterystyka stylu władzy

Oświecony władca absolutny i jego państwo. Na wybranych przykładach scharakteryzuj styl i skuteczność sprawowania tej formy władzy. Na przełomie XVII i XVIII wieku w całej Europie między