profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Abdykacja

poleca77%
Słownik języka polskiego

Abdykacja

rzecz. ż (polit., hist.) rezygnacja ze sprawowania władzy przez władcę przed zakończeniem oficjalnego,wcześniej przyjętego, czasu panowania; abdykacja nie zawsze była dobrowolna, lecz często wymuszona okolicznościami politycznymi.   Dzisiaj na lekcji historii nauczyciel omawiał różne przypadki abdykacji (D., ident. w C.i Ms. lp) władców. W historii Europy zdarzało się wiele abdykacji (D. lm). Nauczyciel wymienił m.in. Napoleona I i Stanisława Augusta Poniatowskiego, którzy...poleca85%
Historia

Słowniczek pojęc historycznych

A ABDYKACJA - zrzeczenie się korony ALIENCJA - inaczej wyobcowanie ALIANCI- w czasie I wojny światowej określenie głównych przeciwników państw centralnych, a w czasie II wojny światowej państwa koalicjii antyniemieckiej ANARCHIA -...poleca83%
Historia

Pojęcia - historia

Ważne Słowa Umowa społeczna - łączy w sobie wiele różnych teorii filozoficznych, których tematem są umowy...poleca84%
Historia

Austria Wiosna Ludów.

Wiosna ludów w Austrii wybuchła na wieść o wydarzeniach w Paryżu, gdzie abdykował król Francji - Ludwik Filip. Główną przyczyną powstań w Austrii były konserwatywne rządy kanclerza Klemensa Metternicha. Oprócz tego chodziło o nierozwiązane...poleca76%
Historia

Polska w okresie rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego

Urodzony w 1732 r., syn wojewody mazowieckiego Stanisława Poniatowskiego i księżniczki Konstancji z Czartoryskich. Stolnik litewski. Królem został dzięki poparciu carycy Katarzyny II i stronnictwa Czartoryskich. Był człowiekiem światłym,...poleca84%
Historia

Bilans polityki Napoleona

Urodzony na Korsyce Napoleon Bonaparte, genialny strateg i dowódca, który podporządkował sobie większa cześć Europy został cesarzem wkrótce po Rewolucji Francuskiej. W czasie wojen rewolucyjnych Francji ujawnił się jego niezwykły talent wojskowy,...poleca79%
Historia

Znaczenie okresu Napoleońskiego dla Europy i Polaków

W Europie XVIII w. Kończył się pod znakiem wojen. Przeciwko zmianą społecznym i politycznym w rewolucyjnej Francji, gdzie w 1789 roku obalono absolutaryzm królewski, wystąpiły Austria , Prusy oraz wiele mniejszych państw. Zawiązały one koalicje,...