profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

ABC fabułapoleca85%
Język polski

"A.B.C."

"A,B,C". Bohaterką opowiadania jest Joanna Lipska, córka nauczyciela mieszkająca w Niemczech. Jej ojciec brał prawdopodobnie udział w powstaniu styczniowym. Sterany kłopotami umarł zostawiając dzieci same. Joanna mieszkała z bratem, którego...poleca85%
Język polski

Problematyka i funkcja nowelistyki pozytywistycznej

Utwory pozytywistyczne służyły do prezentowania nowych wzorców osobowych, założeń programowych, takich jak praca u podstaw, czy praca organiczna. Literatura miała uświadamiać współczesnemu człowiekowi celowość przeprowadzenia reform w państwie,...poleca83%
Język polski

"A...B...C..." Elizy Orzeszkowej - krótkie streszczenie

Główną bohaterką noweli "ABC" Elizy Orzeszkowej jest Joanna Lipska, córka zmarłego nauczyciela. Bohaterka to skromna i uboga dziewczyna mieszkająca z bratem-urzędnikiem w starostwie, który za skromną pensję musi utrzymać rodzinę. Joanna nie chcąc...poleca80%
Język polski

Test znajomości "Opowieści z Narnii" C. S. Lewisa

1. Wymień imiona rodzeństwa od najstarszego do najmłodszego. 2. Gdzie Tumnus zaprosił Łucję? a ) do pałacu Czarownicy b ) do swojego domku c ) do starej szafy 3. Kto z rodzeństwa pierwszypoleca85%
Programowanie

Pierwiastki równania kwadratowego i kilka innych programów w C++

#include #include using namespace std; int main() { /* NAIPSZ PROGRAM, KTÓRY POLICZY PIERWIASTKI TRÓJMIANU KWADRATOWEGO A *x2 + B *x + C = 0 O WSPÓŁCZYNNIKACH A , Bpoleca85%
Programowanie

Napisz funkcję w C++, która pobiera dwa argumenty typu całkowitego a,b, takie, że a < b, oraz zawraca wartość sumy wszystkich liczb całkowitych z przedziału obustronnie domkniętego <a, b>

int. Prototyp funkcji wygląda tak: long int sumuj(int a , int b ); Teraz zabieramy się za utworzenie ciała funkcji. Najpierw musimy sprawdzić czy przekazane argumenty są poprawne, czyli czypoleca85%
Programowanie

Podstawy programowania w C++ - kilka zadań z rozwiązaniami na instrukcję if i while

DŁUGOŚCI TRZECH ODCINKÓW I SPRAWDZAJĄCY CZY DA SIĘ Z NICH ZBUDOWAĆ TRÓJKĄT. */ float a , b , c ; cout > a ; whilepoleca87%
Informatyka

C++ - wykład 4/4 cd.

*/ void __pascal maxparam(int __near * a , int __near* b ); /* Declare as void becouse there is no return value.The __pascval keyword causes C to use PASCAL calling and naming convenction. Two