profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

9 pieśni



poleca82%
Język polski

Interpretacja tekstów Szarzyńskiego i Kochanowskiego.

Większa część dorobku Sępa-Szarzyńskiego zaginęła, zachował się jedynie zbiór wierszy, na który składa się: 6 sonetów, 6 parafraz psalmów Dawida, 9 pieśni oraz inne drobne utwory, pisane zarówno po łacinie, jak i po polsku. Użyta przez...



poleca84%
Język polski

Renesans - charakterystyka epoki.

wieku (Z. August, S. Batory) ? era Kochanowskiego 2. Rozwój Akademii Krakowskiej, która staje się jedną z najlepszych uczelni w Europie. Założona przez K. Wielkiego w 1364 roku, odnowiona i