profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

3 x Mpoleca85%
Język polski

Poezja XX wieku w Polsce

Skamander - grupa poetycka założona w roku 1918 przez Juliana Tuwima, Antoniego Słonimskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Kazimierza Wierzyńskiego oraz Jana Lechonia. Wzorem dla skamandrytów była przede wszystkim twórczość Leopolda Staffa. Swoją...poleca85%
Język polski

Dwudziestolecie międzywojenne - wiadomości wstępne.

Daty trwania: 1918 (koniec I WŚ) – 1939(początek II WŚ) [-‘45](koniec II WŚ) Sytuacja polityczna w Polsce: Polska odzyskuje niepodległość, dwie fazy dwudziestolecia międzywojennego: - faza jasna (pierwsze 10lat) – dominuje nastrój radości i...poleca85%
Język polski

Dwudziestolecie

1. Czas trwania Dwudziestolecie międzywojenne to okres między pierwszą a drugą wojną światową - jeden z najkrótszych okresów literackich w dziejach literatury. Początek przypada na rok 1918- zakończyła się pierwsza wojna światowa, Polska...poleca84%
Język polski

Odmienność poezji Bolesława Leśmiana - zbadaj twórczość poety na tle 20-lecia międzywojennego i dokonaj jako przykładu interpretacji dwóch wybranych wierszy.

Dwudziestolecie międzywojenne to czas kiedy na twórczość artystów najbardziej wpłynęły dwa zdarzenia : I wojna światowa oraz rozwój nauki i techniki. Wtedy to pojawił się nowy model społeczeństwa gdzie dominującą pozycję mieli robotnicy. W...poleca84%
Język polski

Poezja okresu dwudziestolecia na tle europejskich tendencji artystycznych.

zdobyczami cywilizacyjnymi. Nowe tendencje w poezji XX wieku to ekspresjonizm, futuryzm, awangarda poetycka, dadaizm, nadrealizm i neoklasycyzm. Ekspresjonizm zwracał uwagę na świat wewnętrzny, apoleca84%
Muzyka

Nowe kierunki i techniki kompozytorskie w muzyce XX wieku.

Prokofiew, Igor Strawiński, Paul Hindemith, Ernst Kenek), Francis Poulenc, Alfredo Casella, Bla Bartók, w Polsce Grażyna Bacewicz i Witold Lutosławski . W drugim dziesięcioleciu XX wieku dochodziły dopoleca85%
Język polski

Fascynuje, prowokuje, a może nudzi? Współczesny odbiorca wobec sztuki XX wieku. Rozwiń temat odwołując się do wybranych dzieł sztuki i własnych przemyśleń.

specyficzną grę słów, o sposób połączenia wyrazów. Tworząc wiersz bawiono się różnicując swoją twórczość graficznie. Utworom nadawano wizyjność. W pierwszej połowie XX wieku również w malarstwie nastąpiłapoleca85%
Język polski

Ogolnie o XX leciu miedzywojennym

. Nowe tendencje w poezji XX wieku to ekspresjonizm, futuryzm, awangarda poetycka, dadaizm, nadrealizm i neoklasycyzm. Ekspresjonizm zwracał uwagę na świat wewnętrzny, a nie na zewnętrzny. Twórcypoleca85%
Język polski

Skamander-Kabaret w kulturze polskiej XX wieku.

poszczególne ogniwa i musi skłonić publiczność do wspólnej zabawy. Kabaret narodził się na przełomie XIX i XX wieku w Paryżu. W Polsce sławę zdobył krakowski "Zielony Teatrzyk" (1905-1912), mający siedzibę w