profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

3 odmiany pracy grupowej wg Kamińskiegopoleca85%
Socjologia

Metody w pracy socjalnej.

METODA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW Wyrosła z praktycznej działalności socjalnej. Stało się to na początku XIX w., kiedy to nieszczęście, bieda oraz ludzka tragedia przestały być postrzegane jako osobista sprawa osób nimi dotkniętych. Sama...poleca85%
Etyka

Aksjologia w polityce społecznej i pracy socjalnej; główne dylematy aksjologiczne

, grupa rówieśnicza, klasa społeczna, naród. Wartości w pracy socjalnej : Wartości stanowią jeden z filarów profesjonalnej pracy socjalnej , obok wiedzy i metod działania. Praktyka pracy socjalnejpoleca85%
Pedagogika

Pedagogika pracy socjalnej

Pedagogika Pracy Socjalnej A. Omówienie programu nauczania przedmiotu pt.: Pedagogika pracy socjalnej ? J. Materne pisząc o pedagogice socjalnej w strukturze pedagogiki społecznej, stwierdzapoleca85%
Pedagogika

Metody w pracy socjalnej

miłośnik Boga I.2 Święty Tomasz- wielki rycerz i obrońca Kościoła Rozdział II Metody w pracy socjalnej II.1 Metoda indywidualnych przypadków II.2poleca85%
Pedagogika

Metodyka i metodologia pracy socjalnej

METODYKA I METODOLOGIA PRACY SOCJALNEJ ( w ) Proces postępowania metodycznego w porządku chronologicznym. 1. Życzenie lub problem społeczny. (czynność informacyjna o tym, czego chce klient) 2. Analizapoleca85%
Socjologia

Metody i techniki pracy socjalnej

zwiększanie ich kompetencji społecznych. Metody dokonywania zmian w pracy socjalnej to praca z przypadkiem , praca z grupą oraz organizowanie społeczności lokalnej. 14Stawanie się klientem