profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

25 XI 1863 bitwa pod Opatowempoleca83%


poleca86%
Historia

Przebieg powstania styczniwego + ziemia sandomierska :)

Powstanie styczniowe jest to powstanie narodowe przeciw Rosji, trwające od 22 I 1863 r do wiosny 1864 r. i obejmujące swym zasięgiem Królestwo Polskie, Litwę i Białoruś Białoruś w mniejszym stopniupoleca83%
Historia

Dyktatorzy XX w.

Obrony. Dyktatorzy byli to okrutni zbrodniarze i szaleńcy, którzy we krwi utopili swoje kraje i doprowadzili je na krawędź zniszczenia.poleca85%
Historia

Powstanie Styczniowe

Powstanie Listopadowe Przyczyny wybuchu Możliwość interwencji Rosji, wobec rewolucji we Francji i Belgii Groźba wyprowadzenia wojska Polskiego z kraju Groźba wykrycia spisku przez policjępoleca85%
Historia

Powstanie Styczniowe

Powstanie styczniowe (1863-1864) - narodowy zryw powstańczy przeciwko zaborcy, Rosji. Powstanie wybuchło 22 stycznia 1863 r., trwało do późnej jesieni 1864 roku. W latach 1861-1862 w Królestwie