profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

21 postulatów MKSpoleca85%
Historia

Dzieje Polski w latach 1956 - 1989

W latach pięćdziesiątych pojawiła się nadzieja na zbudowanie świata dużo bardziej przyjaznego człowiekowi. Społeczeństo ciągle oczekiwało bardziej zdecydowanych zmian w aparacie władzy. W 1956 roku w PZPR uformowały się dwie konkurencyjne grupy...poleca84%
Historia

Sierpień 1980

Na początku 1980 r. istniały w Polsce wszelkie przesłanki zasadniczej zmiany: władze PZPR nie potrafiły zapobiec chronicznemu kryzysowi systemu, społeczeństwo zaś nie chciało żyć po staremu. Głównym dylematem pozostawała zewnętrzna kontrola ZSRR....poleca84%
Historia

Polska w I połowie lat '80.

TEMAT: Polska w I połowie lat 80 1. Przyczyny polskiego sierpnia 1980r. a) narodziny opozycji b) 16.10.1978r. - wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża; w 1979r. pielgrzymka do ojczyzny Jana Pawła II , którego witały tłumy rodaków,...poleca85%
Historia

Dzieje Polski w latach 1956-1989.

W latach pięćdziesiątych pojawiła się nadzieja na zbudowanie świata dużo bardziej przyjaznego człowiekowi. Społeczeństo ciągle oczekiwało bardziej zdecydowanych zmian w aparacie władzy. W 1956 rokupoleca83%
Historia

Dzieje Polski w latach 1956 - 1989 (III klasa gim.)

W latach pięćdziesiątych pojawiła się nadzieja na zbudowanie świata dużo bardziej przyjaznego człowiekowi. Społeczeństo ciągle oczekiwało bardziej zdecydowanych zmian w aparacie władzy. W 1956 rokupoleca85%
Historia

Polska ludowa w latach 1970-1989.

pokojowo i bezkrwawo. 24 sierpnia 1989 r. został powołany rząd Tadeusza Mazowieckiego, pierwsza nie komunistyczna władza w krajach realnego socjalizmu, tym samym zostały zamknięte 45-letnie dzieje Polskipoleca84%
Historia

Problemy ,polityczne spoleczne i gospodarcze Polski w latach 1980- 1989

1. Problemy polityczne Głównym problemem politycznym Polski na początku lat 80-tych było- chyba największe od 1956 roku - uzależnienie od ZSRR. I kiedy środki masowego przekazu na Zachodziepoleca82%
Język polski

Życie literackie powojennej emigracji

specyficzne uwarunkowania życia literackiego poza granicami kraju. Chodzi tu o następujące odcinki: 1946-1951 1952- 1956 1957-1968 1968-1981. W latach 1946-1951 można mówić o kryzysie poezji