profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

1 wybory do Sejmu Ustawodawczego 1919poleca83%
Historia

Daty od 1905 do 1940

1905 – 1 kryzys marokański 1911 – 2 kryzys marokański 1912 – wojna Turcji z koalicją Bułgarii ,Serbii ,Czarnogóry ,Grecji 1913 – wojna Bułgarii z koalicją Serbii ,Grecji ,Rumunii i Turcji 28 czerwiec 1914 – zamach stanu w Sarajewie 28 lipiec...poleca87%
Historia

Historia - daty - XXw.

Niedziela 1905 -1907 rewolucja w Rosji 1906 ? Premier Rosji wpr. Uwłaszczenie 1906 ? wpr. powszechnego wykształcenia podst. 1907- premier Piotr Stołpin coś do rządów terroru i reakcji . 1907 ? porozpoleca85%
Historia

Ważne daty

(Służba Zwycięstwu Polski l Związek Walki Zbrojnej) 1939 Utworzenie na emigracji rządu pod przewodnictwem gen Władysława Sikorskiego 1940 NKWD rozpoczyna egzekucje polskich oficerów 1940 Do obozupoleca81%
Historia

Daty z historii od 476 r. do 1997 r.

476 r. upadek cesarstwa Zachodniorzymskiego 800 r. koronacja Karola Wielkiego na cesarza 843 r. traktat w Verdun, na którym doszło do podziału monarchii pomiędzy Karola Łysego, Ludwika Niemieckiegopoleca84%
Matematyka

Kalendarz

wątpliwości) Zapis daty z kropkami, lub myślnikami po cyfrach, nie budzi wątpliwości, natomiast zapis bez nich budzi wątpliwości. Jednostki kalendarzowe • Do określania czasu używa siępoleca87%
Historia

Kalendarium (od 1863 do 1945)

1879r. utworzenie Trójprzymierza (Niemcy, Austro-Węgry, od 1882r. Włochy) 1882r. I Proletariat 1871-1875 Kulturkampf 1885r. rugi pruskie 1892r. powstanie PPS 1893r. powstanie SDKP i Ligi Narodowej