profil

Słownik etymologiczny języka polskiego

Angielski Angielski SMS 155
Biologia Biologia Przewodnik szkolny 468
Biologia Biologia SMS 151
Chemia Chemia Przewodnik szkolny 555
Chemia Chemia SMS 132
Fizyka Fizyka SMS 277
Geografia Geografia SMS 100
Gramatyka polska Gramatyka polska SMS 147
Historia Historia Przewodnik szkolny 190
Literatura Literatura SMS 142
Niemiecki Niemiecki SMS 113
Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik języka polskiego 7783
Słownik Frazeologiczny Słownik Frazeologiczny Słownik językowy 6690
Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego Słownik językowy 804
Słownik motywów literackich Słownik motywów literackich Słownik języka polskiego 999
Słownik pisarzy Słownik pisarzy Słownik języka polskiego 184
Słownik postaci historycznych Słownik postaci historycznych Słownik historyczny 181
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Przewodnik szkolny 200
b
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z
poleca100%

Baba

1. Początkowo ‘wiedźma, znachorka zamawiająca choroby i pomagająca przy porodach’; 2. z czasem ‘stara kobieta, staruszka’; 3. ‘matka ojca lub matki’(XVI-XVII w.) – dziś w tym znaczeniu stosowane jest zdrobnienie babka lub spieszczone babcia; słowo zaczęło funkcjonować także w różnych znaczeniach metaforycznych: 4. ‘mężczyzna tchórzliwy, zniewieściały, plotkarz’;5. ‘posągi kamienne przypominające kształtem kobiety, także z czasów pogańskich’; 6. ‘wszelkiego rodzaju zatyczki (kloce, kłody do...

poleca67%

baba-jaga

Kategoria: Baba

‘rodzaj czarownicy, wiedźmy złej, mściwej, swarliwej w baśniach ludowych’; być może pozostałość po pierwotnym znaczeniu słowa baba

poleca24%

baba-jędza

Kategoria: Baba

‘rodzaj czarownicy, wiedźmy złej, mściwej, swarliwej w baśniach ludowych’; być może pozostałość po pierwotnym znaczeniu słowa baba

poleca43%

babcia

Kategoria: Baba

Zdrobnienia dotyczące ‘matki ojca lub matki matki’

polecab/d

babiarz

Kategoria: Baba

‘mężczyzna za bardzo interesujący się kobietami’

poleca67%

babie lato

Kategoria: Baba

‘czas ciepłej i pogodnej jesieni, nazywany tak od pajęczyny unoszącej się w powietrzu’

polecab/d

babiniec

Kategoria: Baba

1. ‘pomieszczenie, izba dla bab, kobiet’ (w większych dworach szlacheckich); 2. także ‘przedsionek kościelny, w którym baby żebrzące siadały’

poleca100%

babizna

Kategoria: Baba

W dawnym prawie polskim ‘spadek i dziedzictwo po babce, czyli babie’

poleca100%

babka

Kategoria: Baba

Zdrobnienia dotyczące ‘matki ojca lub matki matki’

polecab/d

babsko

Kategoria: Baba

‘pejoratywnie o osobie płci żeńskiej, nieprzyjemna kobieta’; zgrubienie.

polecab/d

babsztyl

Kategoria: Baba

‘pejoratywnie o osobie płci żeńskiej, nieprzyjemna kobieta’; zgrubienie.

polecab/d

babunia

Kategoria: Baba

Zdrobnienia dotyczące ‘matki ojca lub matki matki’

polecab/d

Baca

‘(starszy) pasterz’.

polecab/d

Bać się

‘odczuwać strach, lękać się’.

Sprawdź także
poleca100%

badacz

Kategoria: badać

polecab/d

badać

Kategoria: Bóść

Sprawdź także
polecab/d

badanie

Kategoria: badać

polecab/d

badyl

Kategoria: badać

polecab/d

bagienny

Kategoria: Bagno

polecab/d

bagnisty

Kategoria: Bagno

poleca34%

Bagno

1. ‘teren podmokły, trzęsawisko, grzęzawisko’; 2. również ‘roślina Ledum palustre rosnąca na bagnach’; 3. dialektycznie ‘podmokła łąka; torfowisko; błoto;stawek, jeziorko’.

polecab/d

baj

Kategoria: Bajać

‘bajarz, gaduła’; od XVII w.; współcześnie najczęściej w wyrażeniach baju, baju, będziesz w raju lub chodzi baj po ścianie w czerwonym żupanie; w tym samym znaczeniu bajarz (od XVI w.) i bajacz (od XVIII w.)

poleca67%

Bajać

1. ’opowiadać baśnie’; 2. ‘ględzić, pleść, mówić bez sensu’.

Sprawdź także
polecab/d

bajda

Kategoria: Bajać

‘bajarz, kłamca’; od XVIII w.; w tym samym znaczeniu stosowano również bajdko, bajdek, bajdała

Sprawdź także
polecab/d

bajdurzyć

Kategoria: bajda

‘pleść głupstwa, zawracać głowę’; w XV w. występowały również formy bańdurzyć oraz badurzyć

b
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z