profil

Słownik etymologiczny języka polskiego

Angielski Angielski SMS 155
Biologia Biologia Przewodnik szkolny 468
Biologia Biologia SMS 151
Chemia Chemia Przewodnik szkolny 555
Chemia Chemia SMS 132
Fizyka Fizyka SMS 277
Geografia Geografia SMS 100
Gramatyka polska Gramatyka polska SMS 147
Historia Historia Przewodnik szkolny 190
Literatura Literatura SMS 142
Niemiecki Niemiecki SMS 113
Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik języka polskiego 7783
Słownik Frazeologiczny Słownik Frazeologiczny Słownik językowy 6690
Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego Słownik językowy 804
Słownik motywów literackich Słownik motywów literackich Słownik języka polskiego 999
Słownik pisarzy Słownik pisarzy Słownik języka polskiego 184
Słownik postaci historycznych Słownik postaci historycznych Słownik historyczny 181
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Przewodnik szkolny 200
a
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z
satysfakcja69%

abecadlny

Kategoria: Abecadło

abecadlny - ‘ułożony w kolejności liter w abecadle’; od XVIII w.

satysfakcja75%

Abecadło

1. ‘alfabet’; 2. ‘zbiór liter pisma używanego w danym języku ułożony w ogólnie przyjętym porządku’; 3. także ‘nauka czytania i pisania’; 4. wtórnie ‘elementarne wiadomości z jakiegoś zakresu’. Odpowiednikiem słowa jest alfabet – w pol. od najdawniejszych czasów, pochodzący z gr. alphabetos (od dwóch liter gr. alfa i beta ) za pośrednictwem łac. alphabetum ; należy do grupy tzw. europeizmów (wyrazów najczęściej pochodzenia łac. lub gr., które w językach europ. występują w...

satysfakcja50%

abecadłowy

Kategoria: Abecadło

abecadłowy – ‘ułożony w kolejności liter w abecadle’; od XVIII w.

satysfakcja29%

abecedariusz

Kategoria: Abecadło

abecedariusz – 1. ‘początkujący uczeń’; 2. ‘skorowidz’; od XVII w.

satysfakcja67%

abecedlarka

Kategoria: abecedlarz

abecedlarka – forma żeńska

satysfakcjab/d

abecedlarski

Kategoria: abecedlarz

satysfakcjab/d

abecedlarz

Kategoria: Abecadło

abecedlarz – 1. ‘ts.’; 2. także ‘lekceważąco o nauczycielu’; od XVIII w.

Sprawdź także
satysfakcja40%

Aborcja

1. ‘przerwanie ciąży, sztuczne poronienie w wyniku zabiegu lekarskiego’ (od ok. 1990 r.); 2. w informatyce ‘kontrolowane zakończenie czynności przetwarzania danych w systemie komputerowym, spowodowane niemożnością lub zbędnością jej kontynuowania’. Na poziomie łac. słowo to występuje w związku etymologicznym z czasownikiem oriri (‘wschodzić, wstawać, rodzić się’), którego pochodnymi formami są orient , orientis (‘wschód’) oraz orientalia (‘wschodni’), zapożyczone do pol.w...

Sprawdź także
satysfakcjab/d

aborcyjny

Kategoria: Aborcja

aborcyjny – ‘związany z aborcją’, np. zabiegi aborcyjne, turystyka aborcyjna.

satysfakcja50%

Aby

1. ‘żeby, by’; 2. ‘byle’, ‘byleby’; 3. stpol. ‘niech, oby’, ‘gdyby, choćby’; 4. w gwarach zwykle jako partykuła ‘choć, choćby, byle, tylko, przynajmniej, chybaby’.

a
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z