profil

panować

poleca b/d

1. ‘sprawować władzę, rządzić’; od XVI w.: 2. ‘podporządkować sobie, dominować’ i 3. ‘być właścicielem, rozporządzać’; 4. ‘występować, trwać, szerzyć się, znajdować się’; od XIV w.; jest to czasownik odrzeczownikowy od słowa pan w pierwotnym znaczeniu ‘pełnić obowiązki pana, władcy’

poleca b/d

opanować

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

zapanować

czasownik przedrostkowy

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta