profil

Ołów

poleca b/d

1. ‘pierwiastek chemiczny – metal Pb’; 2. ‘kula, pocisk, śrut’.

***ołówek – 1. ‘przyrząd do pisania, rysowania lub kreślenia’; 2. ‘rysunek wykonany ołówkiem’; 3. ‘technika rysowania ołówkiem’; 4. dawniej ‘sztyfcik dopisania, rysik’; od XVIII w.; podobnie w sch. òlōvka ‘ts.’; wyraz utworzony na wzór niem. Bleistift ‘ołówek (dosłownie ołowiany sztyfcik)’ będącego złożeniem niem. słów: Blei ‘ołów’ + Stift ‘sztyft, sztyfcik’.

Pochodzenie:

Od XV w.; ogsłow. (dolnołuż. wuloj, górnołuż. wołoj, czes. olovo) < psłow. *olovo (lub może *olovъ) ‘ołów’, którego pochodzenie jest niejasne.

poleca b/d
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści