profil

ojczyzna

poleca 70% 13 głosów

1. ‘kraj, w którym się ktoś urodził, którego jest obywatelem, ziemia rodzinna’; 2. stpol. także ‘majątek odziedziczony po ojcu, dziedzictwo, ojcowizna’; ogsłow. (por. czes. otčina, ros. przestarzałe otčizna ‘ojczyzna’) < psłow. *otьčina ‘dziedzictwo po ojcu, ojcowizna’ pochodzące od psłow. *otьcь; w stpol. w XIV w. słowo występowało w postaciach oćczyzna, oczszyzna, otczyzna, otszyzna oraz ojczyzna.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta