profil

obojętny

poleca b/d

1. ‘nieokazujący zainteresowania kimś lub czymś’; 2. ‘niebudzący żywszych odczuć, czyjegoś zainteresowania’; 3. ‘pozbawiony cech charakterystycznych, nijaki’; 4. stpol. (XV w.) ‘obłudny, udany, podstępny’; 5. dawniej‘ oburęki, używający do pracy obu rąk z taką samą łatwością; obosieczny’; zachsłow. forma *obojętьnъ ‘dający się wziąć z dwu stron, obiema rękami’ powstała ze złożenia zaimka *oba i imiesłowu biernego *(j)ętъ pochodzącego od czasownika *ęti ‘wziąć, chwycić rękami, ująć, złapać’ (patrz JĄĆ)

poleca 34% 3 głosy
poleca b/d
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści