profil

żmija

drukuj
poleca 100% 2 głosy

Od wyrażeń przyimkowych

1. ‘mały, jadowity wąż o płaskiej, sercowatej głowie’; 2. ‘o człowieku złym i podstępnym’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *zmьja ‘żmija, wąż’ – forma rodzaju żeńskiego od psłow. *zmьjь ‘ts., mityczny stwór w postaci skrzydlatego węża’ – oba te psłow. wyrazy zostały utworzone od tego samego pierwiastka, od którego pochodzi pol. ziemia – psłow. *zem’a ‘ziemia’; pierwotnie miało znaczenie ‘gad ziemny, gad pełzający po ziemi’; w stpol. w XV-XVI w. nazwa ta występowała w formach źmij i żmij

Przydatne hasło? Tak Nie
Podobne hasła: