profil

nawrócić

poleca b/d

Czasownik przedrostkowy

‘nakłonić do przyjęcia jakiejś religii, wiary w Boga’, stpol. też ‘skierować na poprzednie miejsce, zawrócić, cofnąć, przywieść z powrotem’

poleca b/d
Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta