profil

Nać

drukuj
poleca b/d

1. ‘liście i łodygi roślin okopowych’; 2. dialektalnie ‘liście i łodygi ziemniaków, marchwi’.

Pochodzenie:

Od XV w.; ogsłow. (por. czes. nať ‘nadziemna część rośliny’, ukr. regionalne nať ‘wąs rośliny’) < psłow. *natь ‘liście i łodygi roślin’; prawdopodobnie w językach słow. przeniesiono nazwę pokrzywy na łodygi z liśćmi pewnych roślin uprawnych.

poleca b/d

natka

zdrobnienie

Przydatne hasło? Tak Nie