profil

Mścić (się)

poleca b/d

‘brać za coś odwet, wywierać zemstę’.

Pochodzenie:

Od XV w.; ogsłow. (por. czes. mstit (se), ros. mstiť) < psłow. *mьstiti (sę) ‘brać odwet za coś, mścić się’ – czasownik odrzeczownikowy od psłow. *mьstь ‘odwet, rewanż za doznane zło’ (por. stpol. msta).

poleca b/d
poleca b/d

pomścić

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

zemścić się

czasownik przedrostkowy

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści