profil

Msza

poleca 63% 8 głosów

1. ‘w Kościele katolickim i prawosławnym: nabożeństwo będące przypomnieniem Ostatniej Wieczerzy i symbolicznym urzeczywistnieniem ofiary Chrystusa na krzyżu’; 2. ‘utwór muzyczny oparty na tekście mszy’.

Pochodzenie:

Od XIV w.; zapożyczenie ze stczes. mšě (podobnie jak większość terminów chrześcijańskich); słow. postać *mьša ‘msza’ < łac. missa ‘ts.’, co powstało z kończącego mszę wezwania kapłana Ite, missa est (łac. mittere ‘posłać, wysyłać, odesłać’).

poleca b/d

mszalny

‘odnoszący się do mszy’; wyraz zastąpił wcześniejszy stpol. przymiotnik meszny ‘ts.’; pochodzi z łac. missalis ‘ts.’

poleca b/d

mszał

nazwa księgi pochodząca z jej łac. nazwy missale.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści