profil

Urlop

poleca 93% 13 głosów

‘ustawowo zagwarantowana płatna lub niepłatna przerwa w wykonywaniu pracy’.

Pochodzenie:

Od XVIII w.; zapożyczenie z niem. Urlaub ‘ts.’

Pierwotna postać

Początkowo wyraz występował w postaciach urlaub, urlab w pierwotnym znaczeniu ‘uwolnienie żołnierza na pewien czas ze służby’ oraz ‘dokument dotyczący tego uwolnienia, przepustka’.

Ciekawostki

W II połowie XIX w. zakres użycia tego wyrazu rozszerzył się do znaczenia ‘zwolnienie urzędnika lub żołnierza od obowiązków na pewien czas’; dzisiejsze znaczenie weszło do użytku w XX w., tworząc szereg bardziej szczegółowych określeń, np. urlop wypoczynkowy, urlop macierzyński, urlop dziekański czy urlop zdrowotny.

poleca b/d

urlopować

1. ‘dawać urlop’; 2. nowsze też ‘przebywać na urlopie’; słowo zapożyczone w tym samym czasie co urlop od niem. beurlauben ‘urlopować, wysyłać na urlop’.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści