profil

Mąż

poleca 47% 13 głosów

1. ‘małżonek, mężczyzna’; 2. początkowo uroczyste określenie ‘człowieka dzielnego, zacnego’.

Pochodzenie:

Wyraz rodzimy, poświadczony w XIV w.; ogsłow. (por. czes. muž, ros. muż, sch. mùž, bułg. myż) < psłow. *mąžъ pochodzący od pie. *mongjъ; od połowy XVII w. słowo upowszechniło się w znaczeniu ‘małżonek’; obecnie zachowane są oba znaczenia, por. mąż stanu ‘wybitny polityk’, mąż opatrznościowy ‘człowiek wybitnie zasłużony’ oraz mąż zaufania ‘osoba obdarzona zaufaniem współpracowników’.

Źródło Tego, kto wielkiego serca, a mężny, mężem zowiemy.
XVI w.

poleca 50% 4 głosy

mężczyzna

‘dorosły, dojrzały człowiek płci męskiej’; rzeczownik nieregularny rodzaju męskiego odmieniający się wg deklinacji żeńskiej (jak kobieta czy żona); od XV w.; pierwotnie był to rzeczownik zbiorowy: ta mężczyzna (analogicznie starszyzna, żeńszczyzna); po XVII w. już tylko w formie rodzaju męskiego (zachowując odmianę pierwotną w liczbie pojedynczej)

poleca b/d

mężulek

forma zdrobniała

poleca b/d

mężuleńko

forma zdrobniała

poleca b/d

mężulo

forma zdrobniała

poleca b/d

mężunio

forma zdrobniała

poleca b/d

mężyczek

forma zdrobniała

poleca b/d

mężyk

forma zdrobniała

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta