profil

Małżonek

poleca b/d

‘mąż’.

Pochodzenie:

Jest to zapożyczenie ze stczes. malžen ‘mąż, małżonek’ < słow. *malъženav‘mąż i żona, małżonkowie’; częściowo była to kalka na wzór stniem. mâlwipv‘małżonka’, w której bez zmian pozostał zapożyczony ze stniem. pierwszyvczłon mâl, a drugi (wip ‘żona’) przetłumaczono poprzez słow. wyraz *-žena.

Źródło Manżelstwo jest stadło pobożne,
Manżołka Zebedeuszowa.

Baltazar Opeć, Żywot Pana Jezu Krysta, 1522 r.

poleca b/d

małżeński

‘dotyczący małżeństwa’; w stpol. w XV-XVI w. także w postaci manżelski

poleca b/d

małżeństwo

1. ‘związek małżeński’; 2. ‘małżonkowie’; od XV w.; w XVI stuleciu występowały również postaci manżeństwo, mażeństwo oraz manżelstwo

poleca b/d

małżonka

‘żona’; zapożyczenie ze stczes. malženka ‘małżonka, żona’ w stpol. w XV w. w postaciach małżonka i małżenka.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści