profil

macierzysty

poleca b/d

dawniej od XIV w. macierzyn(y) ‘związany z matką, należący do matki’

poleca b/d

macierzyński

(od XVI w.),

poleca 50% 4 głosy

macierzyństwo

(od XVI w.)

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści