profil

macierzysty

drukuj
poleca b/d

dawniej od XIV w. macierzyn(y) ‘związany z matką, należący do matki’

poleca b/d

macierzyński

(od XVI w.),

poleca 50% 4 głosy

macierzyństwo

(od XVI w.)

Przydatne hasło? Tak Nie
Podobne teksty: