profil

mamić

poleca b/d

1. ‘zwodzić, bałamucić’; 2. ‘wabić, nęcić’; od XV w.; występuje w językach zachsłow. i płdsłow. (por. czes. mamit ‘łudzić, oszukiwać; wyłudzać; wabić’, sch. mámiti ‘wabić, mamić’, słoweń. mamiti ‘zwodzić, łudzić, mamić; wabić, nęcić’) < psłow. dialektalne *mamiti ‘wabić, nęcić, zwodzić’ – czasownik odrzeczownikowy od psłow. *mamъ / *mama ‘wabienie, mamienie’ pochodzącego od czasownika *mati (> *majati)

poleca b/d
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta