profil

Łza

poleca b/d

‘ciecz wydzielana przez oczy’.

Pochodzenie:

Od XV w.; ogsłow. (por. czes. słza ‘łza, kropla’, ros. sleza ‘łza; kropelka’, sch. sùza ‘łza; dialektalnie kropla’) < psłow. *slьza ‘łza, kropla soku, wilgoci’ – rzeczownik odczasownikowy od psłow. *slьznąti ‘zacząć wydzielać z siebie wilgoć, wilgotną lepką substancję’ (por. dawne pol. śliznąć ‘pokrywać się jakby śliną i stawać się śliskim (o mięsie)’).

Pierwotna postać

W stpol. słowo występowało w postaci słza w XIV-XVI w., a równolegle aż do XVII w. również w formie złza.

poleca b/d
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści