profil

Łupić

poleca b/d

1. ‘zdzierać, usuwać skórę, korę, łupinę, skorupę’; 2. ‘ograbiać, okradać, rabować’;3. stpol. też ‘brać zastaw przymusowy’.

Pochodzenie:

Od XIV w.; ogsłow. (czes. loupit ‘rabować, grabić; łuskać; bić’, ros. lupiť ‘bić, łupić, obdzierać, obierać’) < psłow. *lupiti ‘usuwać, zdzierać zewnętrzną warstwę’ – pierwotny czasownik wielokrotny od niezachowanego czasownika, który prawdopodobnie miał postać [lъpti]; w językach bałt. istnieją pokrewne czasowniki (por. np. lit. lupit ‘usunąć, zedrzeć, wydrzeć; rwać, drzeć; wydzierać’);podstawą pie. *leup- ‘obdzierać, zrywać, uszkadzać’.

poleca b/d

łup

1. ‘zdobycz wojenna, myśliwska’; 2. stpol. też ‘grabież, grabienie, rabunek’; 3. ‘łuszcząca się skóra’ (np. w XV w. wężowy łup ‘skóra zrzucona przez węża’); od XIV w.; ogsłow. < psłow. *lupъ ‘zdzieranie, obdzieranie; grabienie, rabowanie’ > ‘to, co zdarte, obdarte; to, co zrabowane, zagrabione’ – rzeczownik odczasownikowy od psłow. *lupiti

poleca b/d

łupać

1. ‘rozszczepiać, rozłupywać, rozbijać na kawałki’; 2. ‘łamać (o bólu, reumatyzmie)’; 3. nowsze ‘obdzierać ze skóry’; 4. ‘uderzać z trzaskiem’; od XVI w., jednak niektóre pochodne czasowniki przedrostkowe występowały już w XV w.; ogsłow. < psłow. *lupati ‘odłamywać, odbijać część od całości, uderzać z głuchym odgłosem, obdzierać’ – czasownik wielokrotny od psłow. *lupiti

poleca 100% 4 głosy

łupież

1. ‘łuszczenie się powierzchownych warstw naskórka, płatki łuszczącego się naskórka’; 2. stpol. (XV w.) ‘zdarta skóra zwierzęca wraz z włosem’; 3. ‘grabież, rabunek; zdobycz wojenna, łup’; od XVI w.; ogsłow. < psłow. *lupežь ‘obdzieranie, łupienie, grabienie’ – nazwa czynności od psłow. czasownika *lupiti

poleca b/d

łupina

1. ‘skórka, powłoka owoców’; 2. stpol. ‘powłoka, skóra, łuska, skorupa’;3. dialektalnie ‘cienka kora’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *lupina ‘powłoka, zewnętrzna osłona czegoś, skórka, kora, skorupa’ – rzeczownik odczasownikowy od psłow. *lupiti; pierwotnie ‘to, co się zdziera, usuwa’

poleca b/d

obłupić

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

wyłupić

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

złupić

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

łupiać

forma wielokrotna -łupiać w czasownikach przedrostkowych: obłupiać, wyłupiać.

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta