profil

Łowić

poleca b/d

1. ‘chwytać (ryby, inne zwierzęta)’; 2. ‘natężać uwagę, aby coś usłyszeć, zobaczyć’;3. dialektalnie też ‘szukać’.

Pochodzenie:

Od XV w., chociaż czasowniki przedrostkowe stosowano już w XIV w.; ogsłow.(por. czes. lovit ‘łowić, polować’, ros. loviť ‘łapać, chwytać, łowić’) < psłow. *loviti ‘starać się schwytać, złapać’; ma dokładny odpowiednik w lit. lavyti ‘przyuczać, ćwiczyć, kształcić, rozwijać’; podstawą pie. *lau- ‘zdobywać(łup), pozyskiwać, chwytać’.

poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d

łów

1. ‘polowanie, łowienie’; 2. stpol. ‘to, co złowiono, upolowano’; 3. łowy ‘polowanie’ (XVI w.); od XV w.; ogsłow. < psłow. *lovъ – rzeczownik odczasownikowy od psłow. *loviti

poleca b/d

nałowić

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

obłowić się

czasownik przedrostkowy od XVI w.; ‘dużo zyskać, skorzystać’

poleca b/d

połowić

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

wyłowić

czasownik przedrostkowy (od XIV w.; ‘łowiąc wydobyć’)

poleca b/d

złowić

czasownik przedrostkowy (od XV w.)

poleca b/d

ławiać

forma wielokrotna ławiać – dawniej od XVI w., dziś tylko w formach przedrostkowych: poławiać, wyławiać

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta