profil

Kamień

poleca 34% 6 głosów

‘kawałek skały’.

Pochodzenie:

Od XIV w.; ogsłow. (czes. kámen, ros. kámen’) < psłow. *kamy, *kamene (w bierniku *kamenь) ‘ts.’ – pokrewne z lit. akmuō, akmens, łot. akmens ‘ts.’, gr. ákmōn ‘kowadło’ oraz stind. áśmā, áśman- ‘kamień, skała’ – wszystkie one pochodzą od pie. *āk’-mōn, *āk’-men- ‘kamień, skała’, co z kolei utworzone od *āk’- ‘ostry’ po dodaniu przyrostka *-men; w słow. nastąpiło przestawienie początkowych liter wyrazu: pie. *āk’- > psłow. *ka-.

poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d

kamienieć

‘twardnieć, przekształcać się w kamień, stawać się twardym jak kamień’

poleca b/d
poleca b/d
poleca 50% 10 głosów
poleca 34% 3 głosy

kamyk

‘nieduży kamień’; od XV w.; pochodzi od psłow. *kamykъ ‘kamień’ utworzonego od psłow. *kamy przez dodanie przyrostka *-kъ; zdrobnienie.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta