profil

Język

poleca b/d

1. ‘narząd w jamie ustnej’; 2. ‘mowa danego narodu’; 3. stpol. też ‘naród, plemię’; 4. ‘przedmiot zbliżony kształtem do języka’, np. język w bucie.

Pochodzenie:

Od XIV w.; ogsłow. (por. np. czes. jazyk, ros. jazýk, bułg. ezik ‘język; mowa’) < psłow. *ęzykъ ‘narząd w jamie ustnej, język’ – postać wtórna od psłow. wczesnego *inzū- < pie. *dnģhū- ‘ts.’; nazwa organu mowy wtórnie przeniesiona na samą mowę, a także na nosicieli danej mowy.

Ciekawostki

W gwarze kaszubskiej oprócz typowych znaczeń słowo jązëk stosuje się na określenie Półwyspu Helskiego ze względu na jego kształt.

poleca b/d

jęzor

1. pejoratywnie ‘o języku’; 2. ‘język zwierzęcia’; zgrubienie; od XVII w.; dialektalnie też w postaci jęzór

poleca b/d

języczek

zdrobnienie

poleca b/d
poleca b/d
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści