profil

Łapać

poleca b/d

1. ‘chwytać’; 2. ‘porywać’.

Pochodzenie:

Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. lapat, ros. lápať, słoweń. lápati) < psłow. *lapati ‘chwytać, porywać, łowić’ – czasownik wielokrotny od psłow. *lapiti ‘schwytać, złapać, złowić’ (por. np. pol. gwarowe łapić ‘chwytać, porywać, ujmować’; w stpol. od XIV w. występowały formy przedrostkowe: połapić ‘pochwycić, pojmać’, ułapić ‘ująć, pojmać’, złapić ‘ująć, chwycić’), który został utworzony od dźwiękonaśladowczego wykrzyknienia imitującego odgłos nagłego chwycenia, złapania *lapъ! (por. też pol. łap!).

Obecna postać

Dziś potocznie stosowana jest forma przedrostkowa obłapić.

poleca b/d

Łapczywy

1. ‘chciwy, pożądliwy, łakomy’; 2. rzadko ‘chwytający się, czepiający się czegoś’; 3. dawniej ‘skory, pochopny do czegoś’; od XVII w.; przymiotnik utworzony od dialektalnego czasownika łapczyć się ‘łakomić się na coś’, który powstał z wykrzyknienia łap!

poleca b/d

łapka

1. ‘przyrząd do łapania zwierząt, pułapka’; 2. stpol. też łapa ‘potrzask, pułapka’

poleca b/d
poleca b/d

nałapać

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

połapać

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

wyłapać

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

złapać

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

łapywać

forma wielokrotna -łapywać w czasowniku przedrostkowym wyłapywać.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta