profil

tępić

poleca b/d

1. ‘niszczyć, zwalczać, prześladować, tłumić’; 2. ‘czynić tępym, nieostrym’; 3. stpol. ‘czynić zarzuty, robić wymówki’; od XV w.; ogsłow. < psłow.*tępiti ‘czynić nieostrym, tępym’ – jest to czasownik odprzymiotnikowy odpsłow. *tępъ; znaczenie przenośne ‘niszczyć, prześladować’ rozwinęło się wtórnie z pierwotnego ‘niszczyć narzędzia przez pozbawienie ostrości, stępienie’

poleca b/d

otępić

‘uczynić tępym, niewrażliwym, ogłupić, zobojętnieć’

poleca b/d

potępić

1. ‘uznać coś za złe, zganić, napiętnować’; 2. ‘uczynić tępym’.

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści