profil

kurcz

poleca b/d

‘skurcz; nagłe, mimowolne naprężenie mięśnia lub grupy mięśni z towarzyszącym mu bólem’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *krčь ‘kurcz’ – rzeczownik odczasownikowy od psłow. *krčiti

poleca b/d
poleca b/d
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta