profil

grzmocić

poleca b/d

1. ‘mocno bić, uderzać, walić’; 2. forma jednokrotna grzmotnąć także ‘rzucić coś z siłą, z rozmachem’; 3. potocznie ‘spaść z hałasem, runąć’; od XVIII w.; przestarzale forma grzmotać; wszystkie pochodzą od psłow. *grьmotati ‘powodować lub wydawać huk’ – czasownika intensywnego od psłow. *grьmĕti

poleca b/d

grzmot

1. ‘huk towarzyszący wyładowaniu atmosferycznemu’; 2. ‘silny huk, trzask’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *grьmotъ ‘huk, grzmot’ – rzeczownik odczasownikowy od psłow. *grьmotati

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
grzmocić