profil

grodzić

poleca 50% 4 głosy

1. ‘otaczać płotem, stawiać ogrodzenie’; 2. ‘odgradzać, oddzielać,stanowić ogrodzenie’; od XIV w.; ogsłow. (por. czes. hradit ‘umacniać, ogradzać;chronić, strzec’, ros. gorodiť ‘ogradzać’) < psłow. *gorditi ‘stawiać ogrodzenie, przegrodę, zagrodę’ – czasownik odrzeczownikowy od psłow. *gordъ

poleca b/d

nagrodzić

czasownik przedrostkowy

poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d

gradzać

forma wielokrotna w czasownikach przedrostkowych: nagradzać, ogradzać, zagradzać

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta