profil

gonitwa

poleca b/d

1. ‘gonienie, bieganina, ściganie, uganianie się’; 2. dawniej ‘popisy rycerskie’; od XIII w.; ogsłow. (np. czes. honitva ‘obwód, rejon, diecezja’, ukr. honýtva ‘pościg, pogoń; szybka jazda’) < psłow. *gonitva ‘gonienie, ściganie, pogoń; wypędzanie, wygnanie; polowanie’ – nazwa czynności od psłow. czasownika *goniti

Podoba się? Tak Nie