profil

gody

poleca 80% 5 głosów

1. ‘uroczystość, zwłaszcza weselna, połączona z wystawnym przyjęciem’; 2. przestarzale, dziś gwarowo ‘święta Bożego Narodzenia, Nowego Roku’ (w stpol. określenie to dotyczyło całego okresu od Bożego Narodzenia do Trzech Króli); 3. stpol. też ‘święto w ogóle; uczta z jakiejś okazji’; od XIV w.; ogsłow. (por. czes. hod ‘duże święto’, hody ‘przyjęcie, uczta, biesiada’; ros.god ‘rok’) < psłow. *godъ ‘coś dogodnego dla kogoś, odpowiadającego komuś’; ‘dogodny, odpowiedni na coś czas, odpowiednia pora’ (> ‘określony termin, pora’); prapokrewne ze śrniem. gaden ‘być odpowiednim, podobać się, przypadać do gustu’

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta