profil

Głód

poleca 100% 2 głosy

1. ‘łaknienie, odczucie przez organizm braku jedzenia’; 2. przenośnie ‘chęć, pragnienie posiadania czegoś’; 3. ‘brak żywności spowodowany nieurodzajem, wojną’.

Pochodzenie:

Od XV w.; ogsłow. (por. czes. hlad, ros. gółod) < psłow. *goldъ ‘łaknienie, pragnienie’ > ‘uczucie czczości spowodowane brakiem lub niedostatkiem jedzenia; brak pożywienia’ – rzeczownik odczasownikowy; ostateczną podstawą jest pie. *gheldh ‘pragnąć, pożądać’.

poleca b/d
poleca b/d

głodomór

(patrz MRZEĆ)

poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta