profil

klęska

poleca b/d

‘porażka’; od XVI w.; dawniej w XVI-XVII w. również w postaciach kleska, klęsta oraz kliska / kliszka ‘coś złego, wielkie nieszczęście, szkoda, strata’ ;pochodzi od zachsłow. postaci *klęsъka ‘zapadnięcie się, upadek’ będącej nazwą czynności utworzoną od psłow. *klęsati, *klęsnąti

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta