profil

Klęsnąć

poleca 100% 3 głosy

‘zapadać się, uginać się, opadać’.

Pochodzenie:

Od XVI w.; zachsłow. i płdsłow. (por. czes. klesat, ‘padać, opadać, spadać’, klesnout ‘opaść, spaść, upaść’, słowac. klesať ‘opadać, spadać; obniżać się’,słoweń. klésniti ‘zachwiać się’) < psłow. *klęsati ‘opadać, spadać, zapadać się’, forma jednokrotna *klęsnąti; podstawą pie. *kle-n- ‘pochylać, zginać’.

Pierwotna postać

W stpol. w XVI stuleciu występowały postaci klęsnąć oraz klesnąć ‘tracić opuchlinę’.

poleca b/d

klęska

‘porażka’; od XVI w.; dawniej w XVI-XVII w. również w postaciach kleska, klęsta oraz kliska / kliszka ‘coś złego, wielkie nieszczęście, szkoda, strata’ ;pochodzi od zachsłow. postaci *klęsъka ‘zapadnięcie się, upadek’ będącej nazwą czynności utworzoną od psłow. *klęsati, *klęsnąti

poleca 100% 2 głosy

sklęsnąć

czasownik przedrostkowy

poleca 100% 3 głosy

wklęsnąć

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

zaklęsnąć

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

-klęsać

forma wielokrotna -klęsać w czasownikach przedrostkowych

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta