profil

ginąć

drukuj
poleca b/d

1. tracić życie, zwłaszcza gwałtowną śmiercią; przestawać istnieć’; 2. ‘stawać się mniej wyraźnym, niewidocznym’; 3. ‘gubić się, zapodziewać się’; 4. stpol. też ‘ustawać, słabnąć’; od XV w.; ogsłow. (por. czes. hynout ‘przepadać, umierać’) < psłow. *gy(b)nąti ‘przepadać, znikać; słabnąć, opadać z sił, być bliskim śmierci’ – związane etymologicznie z psłow. *gubiti, *gybati, *gъ(b)nąti; pierwotnie w znaczeniu ‘zacząć się zginać (ze starości), pochylać się’ > ‘znikać przepadać’; ‘słabnąć, opadać z sił, tracić życie’

poleca b/d

wyginąć

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

zaginąć

czasownik przedrostkowy

Przydatne hasło? Tak Nie