profil

Gabinet

poleca b/d

1. ‘pokój przeznaczony na pracę, zwłaszcza umysłową’; 2. ‘pomieszczenie na przechowywanie jakichś zbiorów’; 3. ‘zespół członków rządu, rada ministrów’; 4. dawniej też ‘mała sala restauracyjna’.

Pochodzenie:

Od XVIII w.; zapożyczenie z wł. gabinetto ‘ts.’; w in. językach słow. formy z k- napoczątku (np. czes. kabinet, sch. kabinet) – przejęte za pośrednictwem fr. cabinet.

poleca b/d

gabinecik

‘mały gabinet’; od XVIII w.; zdrobnienie

poleca b/d

gabinetowy

‘dotyczący gabinetu, znajdujący się w gabinecie’; od XVIII w.

poleca b/d

kabina

‘niewielkie pomieszczenie, mały pokoik, cela, budka do określonych celów, czasem ze specjalnymi urządzeniami’; od XIX w.; pochodzi odfr. cabine.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści