profil

Kilka

poleca 75% 156 głosów

Liczebnik nieokreślony ‘nieokreślona liczba większa od dwóch, a mniejsza od dziesięciu’.

Pochodzenie:

Od XVI w.; pochodzi od psłow. *koliko ‘ile’ – złożonego z zaimka pytajnego *ko- ‘kto’ + partykuły *li + przyrostka *-ko; pol. forma z -il, a dawniej z -el powstała prawdopodobnie pod wpływem ile.

Pierwotna postać

W stpol. od XV w. istniały formy kiele ‘ile’, kile / kilo ‘ile, kilka’, kilko / kielko ‘kilka; ile, jak wiele’ oraz kilki / kielki ‘jak wielki’.

poleca 13% 8 głosów

kilkadziesiąt

w stpol. w XV w. forma kielkodziesiąt

poleca 37% 30 głosów

kilkanaście

w stpol. w XV w. postać kielkonaćcie oraz kilkonaćcie

poleca 100% 4 głosy
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści