profil

dziewczyna

poleca b/d

od XVII w.; utworzone za ukr. diwčýna; wcześniej wyraz ten w pol. występuje tylko raz – w Trenach Jana Kochanowskiego jako forma poetycka zastosowana prawdopodobnie ze względu na dopasowanie rymu (dziewczyny ‘córki’ do Prozerpiny)

poleca b/d

dziewczynka

zdrobnienie

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
dziewczyna