profil

dziewięćset

poleca b/d

liczebnik główny ‘900’; od XV w.; w XVI w. częściej stosowany w formie dziewięć set; ogsłow. (czes. devět set, ros. devjaťsot) < psłow. *devętьsъtъ ‘900’ – utworzony z zestawienia liczebników *devętь i *sъto

poleca b/d
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
dziewięćset